Face của e ấy đây, các bác vào làm quen nhé: http://www.facebook.com/ba.tung.7

736 Views